De school voor Mens en Wetenschap

Inzicht in relatie mens en wetenschap
Atheneum Jan Fevijn biedt wetenschappelijke studierichtingen - denk aan wiskunde en Latijn - alsook mensgerichte opleidingen zoals verzorging en jeugd- en gehandicaptenzorg. Darwin en Nightingale op één campus, zeg maar. De eerstgenoemde groep leerlingen focust zich vooral op theorie, wetenschappelijke feiten en cijfers. De andere groep krijgt veel praktische vorming, gericht op hulp- verlening aan mensen. Maar een ASO-opleiding kan niet los gezien worden van de menselijke component en een praktijkgerichte vorming kan niet zonder kennis en inzicht. Die tweedeling is achterhaald.
Atheneum Jan Fevijn maakt haar leerlingen bewust van de relatie tussen wetenschap enerzijds en de dagdagelijkse toepassingen door de mens anderzijds. Op die manier verbreedt ze de blik van al haar leerlingen of ze nu een ASO, TSO of BSO richting volgen.
Met andere woorden, Atheneum Jan Fevijn verrijkt de leerstof met kennis en vaardigheden die binnen de verplichte vakken weinig of niet aan bod komen. Echt begrijpen en kunnen toepassen, nu en later, daar draait het om.

 

Verkiezing Schoolraad

Oproep tot kandidaatstelling coöptatie binnen de schoolraad.

In het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is de schoolraad het orgaan dat advies verleent aan de directeur, de raad van bestuur en de algemeen directeur en tevens overleg pleegt met de directeur over de algemene organisatie van de school, de werving van leerlingen, de organisatie van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten, het schoolbudget en het schoolwerkplan. 

Lees verder...

NIEUW VANAF SEPTEMBER 2017

 

nieuw

Klik hier voor meer informatie

Laatste nieuws